นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

       Privacy Policy

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

       ปัจจุบันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ บริษัท ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ท่านได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้บริการเว็บไซต์และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์ได้รับจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของเว็บไซต์

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

       ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้ หมายความถึง บุคคลหนึ่งซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนได้โดยเฉพาะเจาะจงโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยอ้างอิงจากตัวบ่งชี้ใด ๆ ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องต่อบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้

       ข้อมูลระบบ หมายถึง ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัติโนมัติเมื่อคุณล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางคุ้กกี้ เว็บไซต์ ไฟล์ล็อคอิน สคริปท์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในโยบายคุ้กกี้ของเรา) รวมถึง ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทของเบราว์เซอร์โดเมน ประวัติเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาการเข้าใช้งาน ที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นหาหรือที่คุณดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา

       ข้อมูลที่ตั้ง หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากจีพีเอส ไวไฟ เข็มทิศ เครื่องวัดความเร่ง IP Address หรือโพสต์สาธารณะซึ่งระบุข้อมูลที่ตั้ง

       คุ้กกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ หลังจากคุ้กกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุ้กกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุ้กกี้ อย่างไรก็ตาม คุณจะพบว่าจะเป็นการสะดวกในการนำทางการใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เพราะคุ้กกี้จะช่วยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ซึ่งคุณเยี่ยมชมหรือเปิดขึ้น

       หมายเหตุ : ข้อความ “ข้อมูล” ระบุในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หมายความถึงข้อมูลทุกประเภทที่ได้กล่าวข้างต้น

ข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เราจัดเก็บ

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล

       การประมวลผลข้อมูลของคุณนั้น หมายถึง การดำเนินการใด ๆ หรือชุดกระบวนการดำเนินการใดซึ่งกระทำต่อข้อมูลของคุณไม่ว่าโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล,อีเมล,ที่อยู่-จัดส่งสินค้า,เบอร์โทรศัพท์

       วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ข้อมูล(ชื่อ-นามสกุล,อีเมล,ที่อยู่-จัดส่งสินค้า,เบอร์โทรศัพท์ ) เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้วทำการสั่งซื้อสินค้าของเรา คุณอาจถูกร้องขอให้ลงทะเบียนกับเรา และ/หรือคุณอาจจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเพื่อจัดส่งสินค้าและบริการและข้อมูลทางการตลาดของเรา เช่น เพื่อติดต่อและเสนอบริการของเราหรือข้อเสนออื่นๆ ซึ่งคุณอาจเคยแสดงถึงความสนใจไว้กับเรา เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และจดหมายข่าว

หมายเลขบัตรเครดิต

       วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ข้อมูล (หมายเลขบัตรเครดิต) เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านระบบชำระเงินของเว็บไซต์โดยชำระผ่านบัตรเครติด ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกจัดเก็บและถูกตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บอย่างถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ IMC-interparts.com และจะถูกลบทันทีหลังจากผ่านตรวจสอบโดยระบบชำระเงินของบุคคลที่สาม

หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)

       วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ข้อมูล (หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ

การตั้งค่าต่าง ๆของผู้สมัครเข้ามาใช้งาน

       วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ข้อมูล (การตั้งค่าต่าง ๆของผู้สมัครเข้ามาใช้งาน) เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทบราวเซอร์,หน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม,เวลาเข้าเว็บไซต์,ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง

       วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ข้อมูล (ประเภทบราวเซอร์,หน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม,เวลาเข้าเว็บไซต์,ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง) เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซด์ของเราเพื่อจัดการเว็บไซต์ เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความปลอดภัย การจัดการบัญชีผู้ใช้ เพื่อแก้ไขและสำรวจปัญหา และเพื่อเป็นข้อมูลในการตลาดเพื่อสนับสนุนและนำเสนอสินค้าและบริการแก่ผู้ใช้

คุ้กกี้

       วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ข้อมูล (คุ้กกี้) เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์เพื่อนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการของ IMC-Interparts ต่อ ๆ ไป

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

       เก็บรักษาข้อมูลของคุณประเภทต่างๆตามระยะเวลาที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการที่จะลบข้อมูลของคุณไม่ว่าเวลาใด ๆ ก็ตามผ่านทางโทรศัพท์ 02-875-9700 (auto) เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์, 8:00-17:00 หรือส่ง Email แจ้งมายัง [email protected] ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทจะทำการตรวจสอบและยืนยันแจ้งกลับอีกครั้งในเวลาทำการ

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล,อีเมล,ที่อยู่-จัดส่งสินค้า,เบอร์โทรศัพท์

       การเก็บรักษาข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล,อีเมล,ที่อยู่-จัดส่งสินค้า,เบอร์โทรศัพท์ ) จนกว่าคุณจะแจ้งลบข้อมูล

หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)

       การเก็บรักษาข้อมูล (หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)) จนกว่าคุณจะแจ้งลบข้อมูล

การตั้งค่าต่าง ๆของผู้สมัครเข้ามาใช้งาน

       การเก็บรักษาข้อมูล (การตั้งค่าต่าง ๆของผู้สมัครเข้ามาใช้งาน) จนกว่าคุณจะแจ้งลบข้อมูล

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทบราวเซอร์,หน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม,เวลาเข้าเว็บไซต์,ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง

       การเก็บรักษาข้อมูล (ประเภทบราวเซอร์,หน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม,เวลาเข้าเว็บไซต์,ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง) จนกว่าคุณจะแจ้งลบข้อมูล

คุ้กกี้

       การเก็บรักษาข้อมูล (คุ้กกี้) จนกว่าคุณจะแจ้งลบข้อมูล

การแชร์ข้อมูลของคุณ

       ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมในการส่งต่อข้อมูลของคุณ เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามซึ่งกำหนดตัวตนได้แน่นอนและมีนโยบายคุ้มครองของมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานเดียวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ดังนี้

       กลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือของเรา: เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทของเรา ซึ่งรวมถึง Aor.Mor.Sor. CO.,Ltd. และ PPI RAIL (ASIA) LIMITED เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่กฎหมายระบุให้ต้องแชร์ข้อมูลด้วย

ความยินยอมของคุณ

1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

       คุณมีสิทธิในการได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปประมวลผลหรือไม่ และในบางกรณีคุณอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล, ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล (โปรดดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ”), ผู้รับ หรือผู้จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการที่ข้อมูลถูกเปิดเผยหรือจะถูกเปิดเผย, (โปรดดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของคุณ”), สิทธิในการร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง หรือการร้องขอลบข้อมูลของคุณ (โปรดดูด้านล่าง)

2. สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง

       คุณมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องตรงกับความจริง รวมถึงสิทธิในทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ขึ้นโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

3. สิทธิในการขอให้ลบ

       คุณมีสิทธิที่จะได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเรา ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป หรือในกรณีที่คุณถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4. คุณมีสิทธิที่จะได้รับการจำกัดการประมวลผลจากเรา ในกรณีใดกรณีหนึ่งหากปรากฎเงื่อนไขดังต่อไปนี้

       ความถูกต้องของข้อมูลของคุณถูกโต้แย้ง (ในช่วงเวลาที่คุณให้เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของคุณ) การประมวลผลข้อมูลของคุณผิดกฎหมาย
ข้อมูลของคุณไม่มีความจำเป็นต่อการประมลผลของเราอีกต่อไป

5. สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล

       คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลของคุณที่ได้ให้ไว้กับเราแบบเป็นรูปธรรม สามารถใช้ได้ทั่วไป และในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องมืออ่านได้ คุณยังมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลอื่นๆ และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ คุณมีสิทธิที่จะให้เราถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆโดยตรงหากสามารถกระทำได้ทางเทคนิค หมายเหตุ: เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่นความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

       ในการคุ้มครองและป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น เว็บไซต์ของเราได้วางมาตรการควบคุมภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อป้องกัน และให้ความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ นอกจากนี้เว็บไซต์ยังได้วางระบบเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณ เช่น ระบบ Secure Sockets Layer (SSL) protocol เพื่อจัดการความปลอดภัยในการส่งข้อความบนอินเตอร์เนต

Avatar Mobile
Main Menu x
X