นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

เงื่อนไขการใช้บริการ

        สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ WWW.IMC-INTERPARTS.COM ซึ่งจัดทำขึ้นโดย บริษัท อินเตอร์พาร์ท แอนด์ แมชีนเนอรี จำกัด ( ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 100/3 อาคาร พชร ถนนจอมทอง แขวงบางค้อ เขต จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 02-875-9700 (auto) เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์, 8:00-17:00 นโยบายและข้อตกลงในการให้บริการดังต่อไปนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถส่ง Email มายัง [email protected] Line@: @IMC_Autoparts

1. ข้อตกลงสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิก

1.1 ท่านอนุญาตให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลทั่วไปของท่านในบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook เป็นต้น ในการเข้าใช้บัญชีของ เว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการและการใช้งานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้

1.2 ในการใช้บริการ ท่านที่ทำการโพสต์ข้อความ ภาพหรือรีวิว จะต้องสมัครสมาชิกก่อนเสมอ โดยจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหัวข้อที่บริษัทได้กำหนดไว้

1.3 ท่านจะต้องไม่ใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดและเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

1.4 ท่านจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้อัตโนมัติ หรือปลอมแปลงข้อมูลผู้ใช้ สร้างข้อมูลหรือส่งสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่น ๆ หรือส่งไวรัส เวิร์ม โทรจันหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นภัยที่อาจรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ ไม่ตั้งใจใช้งานเว็บไซต์หนักหรือโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่เว็บไซต์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการของเว็บไซต์

2.ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน

2.1 สมาชิกต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้กับทางเว็บไซต์ไว้เป็นอย่างดี ทางเว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้

2.2 ผู้ใช้ยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้

2.3 ในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่านใด ๆ ผู้ใช้สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางเว็บไซต์กำหนด โดยทางระบบเว็บไซต์จะทำการให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น

2.4 หากผู้ใช้มีความสงสัยว่าจะข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันทีหรือติดต่อ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ที่ [email protected]

3. การคืนสินค้าและการคืนเงิน

3.1 นโยบายการคืนสินค้า

3.1.1 ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใด ๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข

3.2 วิธีการส่งคืนสินค้า

3.2.1 กรณีต้องการคืนสินค้า กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรับคืนสินค้า (ข้อ 3.1) เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนหรือไม่

3.2.2 ตรวจสอบสถานการณ์คืนสินค้า กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 02-875-9700 หรือ Email: [email protected] Line@: @IMC_Autoparts

3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้องไม่ตรงกับเอกสารสั่งซื้อ ชำรุด หรือเสียหาย บริษัทยินดีที่จะไปรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

3.2.4 การเปลี่ยนสินค้าใหม่ ทันทีที่บริษัทได้รับสินค้าคืนจากท่าน บริษัทจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบสภาพสินค้า ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้กับท่านภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า บริษัทกำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับท่าน

3.3 นโยบายการคืนเงิน

3.3.1 บริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้เท่านั้น

3.3.2 ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ ชำระเงิน โอมิเซะ ของทางเว็บไซต์ เนื่องจากโอมิเซะมีนโยบายการคืนเงินกลับช่องทางเดิมที่ทางลูกค้าชำระเงินเข้ามาเท่านั้น อาทิเช่น หากลูกค้าชำระเงินโดยใช้เครดิตการ์ด โดยหากมีการคืนเงิน เงินดังกล่าวจะถูกส่งคืนผ่านช่องทางเครดิตการ์ดเท่านั้น

ในส่วนที่ลูกค้าโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารบริษัท ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 3 วันทำการ และบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงินมีดังนี้

4. นโยบายการรับประกันสินค้า

4.1 เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TIMING KITSET

4.2 เงื่อนไขการรับประกันสินค้าปั๊มน้ำ (Water Pump)

5. เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

       รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 3 วัน รายการสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากลูกค้ายังต้องการสั่งซื้อสินค้าโปรดทำรายการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิกรายการได้ เว้นแต่เหตุสุดวิสัย หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข เบอร์โทร 02-875-9700 หรือ Email: [email protected] Line@: @IMC_Autoparts

6. ข้อสงวนสิทธิ

6.1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

6.2 บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ ยกเลิก หรือระงับการใช้งานหรือสถานะสมาชิกของท่าน ไม่ว่าจะโดยเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลและโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

6.3 บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลและ / หรือรูปแบบการแสดงใด ๆ ของข้อมูลท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลอื่นตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้ท่านทราบล่วงหน้า

6.4 บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน จัดส่งข้อมูลของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่
– พนักงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ท่านได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดข้อกำหนดเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ หรือในการที่ท่านอาจกระทำผิดกฎหมายหรือกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่เห็นว่าเหมาะสม

X