ลงทะเบียนสินค้า (TIMING KITSET)
(สำหรับเจ้าของรถ)

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการผลิต (defect) ในวงเงิน 8,000 บาท โดยท่านต้องส่งสินค้าที่เสียหายกลับคืนบริษัทฯ

2. ท่านจะได้รับการชดเชยวงเงินดังกล่าวภายใน 3 วันทำการหลังจากบริษัทฯ ได้รับการเคลม

3. รับประกันเป็นระยะทาง 10,000 กิโลเมตรหรือ 6 เดือน

4. ต้องติดตั้ง kitset ให้ครบตามอุปกรณ์ที่มี

5. รับประกันสำหรับเครื่องยนต์มาตราฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น

Avatar Mobile
Main Menu x
X