การวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมของสายพาน

การวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมของสายพาน

ดูอย่างไรว่าสายพานในเครื่องจักรเสื่อมสภาพ
และถึงเวลาเปลี่ยนสายพาน

สายพานส่งกำลัง (TRANSMISSION BELTS) สายพานลำเลียง (CONVEYOR BELTS) สายพานไทม์มิ่ง (สายพานราวลิ้น) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่มีหน้าที่ในการช่วยส่งผ่านกำลังจากส่วนของมอเตอร์ไปยังส่วนของเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรม และเครื่องยนต์ของรถยนต์ เพื่อช่วยให้เครื่องจักรกลและเครื่องยนต์เหล่านี้สามารถเกิดการทำงาน อย่างเช่น การหมุน หรือการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะฉะนั้นแล้วการหมั่นสังเกตและตรวจสอบว่าสายพานของเครื่องจักรอุตสาหกรรมยังสามารถทำงานได้อย่างปกติดีหรือไม่ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งานเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสายพานแต่ละประเภทนั้นมีอายุการใช้งานที่ไม่เท่ากัน อีกทั้งปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเช่น ความร้อน ความชื้น หรือน้ำมันที่ใช้สำหรับเครื่องจักรต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้งานเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือเครื่องยนต์ต่อเนื่องในระยะยาว ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สายพานไทม์มิ่งเสื่อมสภาพก่อนระยะเวลาอันสมควรได้

จะรู้ได้อย่างไรว่าสายพานเสื่อม

สำหรับการตรวจสอบว่าสายพานของเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือเครื่องยนต์เกิดการเสื่อมสภาพหรือไม่ ผู้ใช้งานสามารถทำการสังเกตและตรวจสอบสายพานในเบื้องต้นได้ด้วยการใช้สายตาประเมิน โดยหากพบว่าบริเวณสายพานมีรอยแตกลายงา หรือรอยขาดที่บริเวณขอบของสายพานในลักษณะที่เป็นริ้ว ๆ นั่นหมายความว่าสายพานเสื่อมและควรทำการเปลี่ยนสายพานเส้นใหม่ในทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้สายพานดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรที่ลดลง และนอกจากนี้การสังเกตว่าสายพานไทม์มิ่งเสื่อมสภาพหรือไม่ยังสามารถทำได้ด้วยการฟังเสียงของสายพานในระหว่างที่เครื่องจักรทำงาน หากพบว่าสายพานส่งเสียงดังขึ้นอย่างผิดปกติ นั่นหมายถึงสัญญาณเตือนว่าสายพานเส้นนั้นกำลังเกิดการเสื่อมสภาพ และถ้าหากยังมีการสายพานเสื่อมต่อไปก็อาจส่งผลให้สายพานขาดจนส่งผลเครื่องจักรอุตสาหกรรมเกิดการพังเสียหายในระดับที่รุนแรงได้

สาเหตุที่ทำให้สายพานเสื่อม

ปัจจัยที่ทำให้สายพานเสื่อมสภาพก่อนการครบกำหนดตามอายุการใช้งานที่ได้มีการกำหนดไว้ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น วิธีการเก็บรักษาสายพานที่ไม่ถูกต้องหรือการเก็บสายพานเอาไว้เป็นระยะเวลานานเกินไปก่อนจะนำมาใช้จนทำให้คุณภาพของสายพานเสื่อมลง นอกจากนี้ปัจจัยด้านความร้อน ความชื้น น้ำมัน จาระบี สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เช่น เศษไม้, น็อต, เชือก, ทราย, ฝุ่น, กรวด, หิน ฯลฯ รวมไปถึงวิธีในการติดตั้งสายพานและสภาพของชิ้นส่วนอื่น ๆ ในระบบของสายพาน ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้สายพานไทม์มิ่งเสื่อมสภาพลงจนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องยนต์ที่ลดลงได้เช่นกัน

ลักษณะการเสื่อมสภาพของสายพาน

ลักษณะการเสื่อมสภาพของสายพาน และความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดจากการที่สายพานเสื่อมสภาพนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมและวิธีในการใช้งานเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องยนต์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • ท้องสายพานแตก เกิดขึ้นมาจากการที่ใช้งานสายพานร่วมกับพูลเลย์ (Pulley) หรือ ลูกล้อของสายพานที่มีขนาดเล็กหรือเกิดการสึก จนส่งผลให้สายพานไทม์มิ่งเกิดการลื่นไถลกับร่องของพูลเลย์จนเป็นเหตุให้สายพานเสื่อมได้ โดยวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องสายพานแตกสามารถด้วยการเปลี่ยนรูปแบบของสายพานให้เป็นสายพานแบบร่องฟัน และทำการเปลี่ยนพูลเลย์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ควบคู่ไปกับปรับตั้งความตึงของสายพานไทม์มิ่งและปรับตั้ง Alignment ให้ถูกต้อง

 • เนื้อสายพานร้าว ปัญหาเนื้อสายพานร้าวสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากการที่สายพานหมดอายุการใช้งานจนทำให้สายพานไทม์มิ่งเสื่อมสภาพลง รวมไปถึงการปรับความตึงของสายพานอย่างไม่ถูกต้องในระหว่างการติดตั้ง การมีสิ่งแปลกปลอมหลุดรอดเข้าไปในระบบของเครื่องจักรอุตสาหกรรม หรือการที่พูลเลย์ของสายพานมีขนาดเล็กจนเกินไป วิธีการแก้ไขปัญหาเนื้อสายพานร้าวสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งเสื่อมด้วยสายพานเส้นใหม่ที่มีความเหมาะสม และตรวจสอบระดับความตึงของสายพานให้ถูกต้องในขณะที่ทำการติดตั้ง ในกรณีที่พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมหลุดรอดเข้าไปในระบบของเครื่องจักรอุตสาหกรรมและสายพานควรทำการตรวจสอบฝาครอบป้องกันให้ละเอียด และหากพบว่าส่วนของฝาครอบมีจุดบกพร่องควรดำเนินการแก้ไข
 • เนื้อสายพานหลุดออกจากโครงสร้าง เกิดขึ้นจากการที่มีสิ่งแปลกปลอมหลุดรอดเข้าไปในระบบของเครื่องจักรอุตสาหกรรมและสายพาน จนทำให้สายพานถูกงัดเข้าไปในร่องพูลเลย์จนส่งผลให้สายพานไทม์มิ่งเสื่อม และทำให้พูลเลย์เกิดการชำรุดเสียหาย วิธีการแก้ไขปัญหาเนื้อสายพานหลุดออกจากโครงสร้างสามารถทำได้โดยการตรวจสอบจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นบนฝาครอบป้องกันพร้อมทำการแก้ไข ควบคู่ไปกับการทำการเปลี่ยนพูลเลย์ใหม่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และติดตั้งสายพานไทม์มิ่งอย่างถูกวิธี

 • สายพานสึกไม่สม่ำเสมอกัน มีสาเหตุสำหรับมาจากชิ้นส่วนสำคัญอย่างพูลเลย์ (Pulley) หรือ ลูกล้อของสายพานอยู่ในแนวที่ไม่ตรงกัน (Pulley misalignment) หรือเกิดการแกว่งและเยื้องศูนย์ จนส่งผลให้สายพานไทม์มิ่งเสื่อมเนื่องจากสายพานพลิกลงไปในร่องพูลเลย์ ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งเส้นใหม่ และปรับตั้ง Pulley misalignment อย่างถูกวิธีเพื่อให้พูลเลย์ตั้งอยู่ในแนวที่ถูกต้อง

 • สายพานขาดออกจากกันลักษณะตัดตรง เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการ Overload หรือ Shock load จนทำให้สายพานถูกบีบหรืองัดขึ้นมา หรือการที่มีสิ่งแปลกปลอมหลุดรอดเข้าไปในระบบของเครื่องจักรอุตสาหกรรมและสายพาน รวมไปถึงการติดตั้งสายพานในลักษณะที่ตึงจนเกินไป ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาสายพานไทม์มิ่งเสื่อมสภาพจากการขาดออกจากกันลักษณะตัดตรงสามารถทำได้โดยการเลือกใช้สายพานให้เหมาะสมกับระบบ พร้อมติดตั้งสายพานและปรับระดับความตึงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

 • สายพานขาดลักษณะเฉียง อาจเกิดขึ้นได้จากการงัดสายพาน การที่พูลเลย์ของสายพานอยู่ในแนวที่ไม่ตรงกัน (Pulley misalignment) หรือการที่ปีกของพูลเลย์ชำรุดจนทำให้สายพานไทม์มิ่งเสื่อมสภาพได้ โดยวิธีการแก้ไขปัญหาสายพานขาดลักษณะเฉียงสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งและพูลเลย์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมทำการติดตั้งอย่างถูกวิธีและปรับตั้งค่า Alignment ให้ถูกต้อง

 • เนื้อวัสดุเปื่อย ปัญหาเนื้อวัสดุของสายพานเปื่อย เกิดขึ้นมาจากการสายพานเส้นนั้นสัมผัสโดนเข้ากับสารเคมีหรือน้ำมันจนส่งผลให้วัสดุที่นำมาใช้ในการทำสายพานอย่างเช่น ยาง เกิดการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหายได้ โดยวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาเนื้อวัสดุเปื่อยสามารถทำได้โดยการสำรวจจุดรั่วของสารเคมีหรือน้ำมันบนเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องยนต์พร้อมทำการแก้ไขและทำการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งเสื่อมด้วยสายพานเส้นใหม่

 • ขอบข้างสายพานสึกหรือเสียหาย เกิดขึ้นจากการที่พูลเลย์ของสายพานอยู่ในแนวที่ไม่ตรงกัน (Pulley misalignment) ในลักษณะของการแกว่ง หรือเยื้องศูนย์ หรืออาจจะเกิดจากการที่พูลเลย์สึกหรือปีกของพูลเลย์เกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนพูลเลย์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และทำการปรับตั้ง Pulley misalignment ใหม่เพื่อให้พูลเลย์ตั้งอยู่ในแนวที่ถูกต้อง

 • ท้องสายพานสึก สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่พูลเลย์ (Pulley) หรือ ลูกล้อของสายพานสึก หรือสายพานมีความตึงมากจนเกินไป ซึ่งวิธีการแก้ไขสามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนพูลเลย์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งเสื่อมด้วยสายพานเส้นใหม่พร้อมทำการปรับระดับความตึงให้เหมาะสม

 • ฟันสายพานสึก มีสาเหตุมาจากการที่พูลเลย์ของสายพานสึก หรือสายพานมีระดับความตึงที่มากจนเกินไปเช่นเดียวกับปัญหาท้องสายพานสึก ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนพูลเลย์และสายพานเสื่อมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และปรับระดับความตึงของสายพานให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

 • ฐานฟันร้าวหรือฟันรูด ปัญหาฐานฟันร้าวหรือฟันรูดสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการที่พูลเลย์ของสายพานอยู่ในแนวที่ไม่ตรงกัน (Pulley misalignment) จนทำให้ฟันของสายพานโอบในร่องพูลเลย์น้อยกว่า 6 ฟัน หรือการที่ความตึงสายพานอยู่ในระดับที่ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการมีสิ่งแปลกปลอมหลุดรอดเข้าไปในระบบของเครื่องจักรอุตสาหกรรมและสายพาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้สามารถทำการแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งเสื่อมด้วยสายพานเส้นใหม่ แล้วทำการปรับระดับความตึงให้ถูกต้อง หรือออกแบบระบบของสายพานใหม่ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 • เส้นใยรับแรงดึงเป็นสนิม เกิดขึ้นจากการที่ส่วนของเส้นใยรับแดงดึงสัมผัสเข้ากับความชื้นหรือน้ำอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดสนิมตามมา ซึ่งวิธีป้องกันการเกิดสนิมนี้สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนมาใช้สายพานที่มีเส้นใยรับแรงดึงที่ทำมาจากสแตนเลส ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดสนิม

 • เนื้อสายพานแตก ปัญหาเนื้อสายพานแตกเกิดขึ้นจากการที่สายพานไทม์มิ่งเสื่อมเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน หรือเกิดจากการที่สายพานได้รับความร้อนมากเกินไปจนทำให้เกิดการเสื่อมสภาพลงได้ โดยวิธีการแก้ไขปัญหาสายพานไทม์มิ่งเสื่อมจนส่งผลให้เนื้อสายพานแตกสามารถทำได้โดยการแก้ไขต้นเหตุของความร้อน และทำการเปลี่ยนสายพานเส้นใหม่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

 • เสียงดังขณะทำงาน ปัญหาสายพานมีเสียงดังในขณะทำงานเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการที่สายพานไทม์มิ่งเสื่อมเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน การที่พูลเลย์ของสายพานอยู่ในแนวที่ไม่ตรงกัน (Pulley misalignment) การมีเศษฝุ่นผงสะสมอยู่บนพูลเลย์ หรือการที่สายพานมีความหย่อนมากจนเกินไป ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนสายพานเส้นใหม่พร้อมทำการปรับตั้ง Alignment ของพูลเลย์ และระดับความตึงของสายพานให้ถูกต้องเหมาะสม และหมั่นทำความสะอาดสายพานและพูลเลย์อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท IMC 1994 จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่สำหรับเครื่องจักรอุสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น สายพานส่งกำลัง (TRANSMISSION BELTS) สายพานลำเลียง (CONVEYOR BELTS) สายพานไทม์มิ่ง (สายพานราวลิ้น) สายพาน V-BELTS, TIMING BELTS, สายพานพียูไทม์มิ่ง (PU TIMING BELTS) สายพานกลม (ROUND BELTS) สายพานแบน (FLAT BELTS) ถุงลม อุตสาหกรรม (AIRSPRING) และอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องยนต์ครบวงจร จากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก อาทิ Continental ให้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายตามความต้องการ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยตอบคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับอะไหล่ต่าง ๆ ให้กับท่านตลอดเวลา

สนใจสั่งซื้อหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ IMC 1994 Co., Ltd.
Phone : +66 02 875 9700 (Auto)
LINE Official Account : @IMC.1994

Avatar Mobile
Main Menu x
X