เปิดรับสมัครงาน ด่วน!!! มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว IMC

ONLINE SALES

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีใจรักการขายและงานบริการ
 • มีความถนัดหรือความสนใจเกี่ยวกับรถยนต์และอะไหล่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ทำคลิปประกอบการขายใน youtube/ tiktok จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติที่ต้องมีในตำแหน่งงานนี้

 1. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งด้านการอ่าน ฟัง และเขียน สามารถจับใจความสำคัญได้
 2. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาความสามารถตัวเองอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวไว
 3. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าละเอียดรอบคอบ
 4. กล้าตัดสินใจในส่วนงานที่เป็นความรับผิดชอบของตัวเอง
 5. มีความคิดสร้างสรรค์
 6. มีทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 7. สามารถใช้เครื่องมือวัดอ่านค่าและแปลงหน่วย เพื่อการสื่อสารที่แม่นยำได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ตอบคำถามของลูกค้าทางออนไลน์เสนอขายสินค้าสายพานอุตสาหกรรมและอะไหล่รถยนต์
 2. จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าและเอกสารการสั่งซื้อให้ลูกค้า
 3. ตรวจสอบการชำระเงินเพื่อจัดส่งสินค้า ติดตามพัสดุ
 4. บริการหลังการขายกรณีเคลม ชำรุด หรือปัญหาด้านการจัดส่ง รับข้อร้องเรียนมาพัฒนาปรับปรุง
 5. เสนอบริการอบรมความรู้พื้นฐานให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ
 6. ทำแผนการตลาดและการส่งเสริมการขายเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้ออีกครั้ง
 7. อัพเดทสรุปข้อมูลการตลาดที่พบเจอมาเดือนละครั้งโดยครอบคลุมหัวข้อ สินค้า ลูกค้าและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อยอดขาย
 8. ส่งรายงานการวางแผนการขายรายงานและลงบันทึก CRM ตามกำหนด โดยที่ข้อมูลต้องแม่นยำ ใช้งานได้ประโยชน์

เงินเดือน 15,000+ ต่อรองได้

มีคอมมิสชั่นการขาย 

สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล OPD  โบนัสตามผลงาน

SALES COORDINATOR

คุณสมบัติพื้นฐาน

 1. จบการศึกษา ปวช. ปวส ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 2. อายุไม่เกิน 30 ปี
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel และ โปรแกรม SAP หรือ ระบบ ERP อื่นๆได้

คุณสมบัติที่ต้องมีสำหรับตำแหน่งงานมีดังนี้  

 1. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 2. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาความสามารถตัวเองอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวไว
 3. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าละเอียดรอบคอบ
 4. กล้าตัดสินใจในส่วนงานที่เป็นความรับผิดชอบของตัวเอง
 5. มีความคิดสร้างสรรค์
 6. มีทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 7. สามารถใช้เครื่องมือวัดอ่านค่าและแปลงหน่วย เพื่อการสื่อสารที่แม่นยำได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. ศึกษาและทำความคุ้นเคยสินค้าอะไหล่รถยนต์ และสายพานอุตสาหกรรม ฝึกฝนความแม่นยำในเรื่องขนาดและชื่อเรียกสินค้า (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)
 2. เสนอราคาขายและปิดงานขายที่เข้ามาตามช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ
 3. ติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้าและโปรโมชั่น
 4. ร่วมกำหนดยอดขายรายเดือน ตามกลุ่มสินค้าและลูกค้าและคอยประสานงานในการติดตามผล
 5. วางแผนติดต่อลูกค้าจากฐานข้อมูลของบริษัทฯ ทุกๆ เดือน และนำเสนอ ผู้บังคับบัญชา
 6. ส่งรายงานการวางแผนการขาย รายงานและลงบันทึกCRM ตามกำหนด โดยที่ข้อมูลต้องแม่นยำ ใช้งานได้ประโยชน์
 7. เป็นตัวกลางต่อรองบริษัท เพื่อทำให้เกิดการขาย เกิดประโยชน์ 2 ฝ่าย
 8. บริการหลังการขาย เช่น ติดตามผล สอบทานปัญหาด้านราคาและอื่นๆ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 9. ประสานงานด้านจัดส่ง เมื่อพบปัญหา
 10. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทีมขายและเพื่อนร่วมงานฝ่ายอื่นๆ ให้ดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 11. ตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูลในเอกสารสำคัญทุกชนิด รวมถึงขั้นตอนการทำใบเสนออย่างละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง
 12. ประสานงาน คอยช่วยดูแลตอบคำถาม หรือกรองลูกค้าด่านแรกที่มาจากช่องทางต่างๆ
 13. ส่งenquiry ให้ครบถ้วนและถูกต้องไปยัง supplier และคัดกรองลูกค้าหรือ enquiry นั้นๆ ก่อนส่งต่อตามกระบวนการทุกขั้นตอน

เงินเดือน :17,000 บาท (ต่อรองได้)

*หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้าอะไหล่รถยนต์หรืออุตสาหกรรมผ่านช่องทางออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ  ประกันสังคม ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล OPD  โบนัสตามผลงาน

SALESMAN (INDUSTRIAL)

คุณสมบัติพื้นฐาน

 1. จบการศึกษา ปวช. ปวส ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 2. อายุไม่เกิน 30 ปี
 3. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 4. มีประสบการณ์งานขายเข้าสู่ร้านค้าและผู้บริโภค
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Office และ โปรแกรม SAP และ CRM

คุณสมบัติที่ต้องมีสำหรับตำแหน่งงานมีดังนี้ 

 1. บุคคลิก ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี
 2. สามารถเรียนรู้สินค้าได้ดี และนำไปใช้กับการขายกับลูกค้าในตลาด
 3. สามารถวางแผนกำหนดเป้าหมาย ประมาณการยอดขายในเขตของตนเองได้
 4. สามารถเตรียมข้อมูล,สื่อ ของบริษัท สำหรับเสนอขายสินค้าได้ในช่องทาง Social
 5. สามารถทำงานต่างจังหวัด และเข้าพบลูกค้าที่บริษัทกำหนดได้
 6. แสวงหาลูกค้ารายใหม่อยู่ตลอด
 7. สามารถติดตามทวงถาม วางบิล การชำระเงินโอน-เช็ค กับลูกค้าได้
 8. กล้าต่อรอง บริษัท เพื่อทำให้เกิดการขายต่อตัวเอง
 9. กล้าถาม กล้าเสนอ สิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำหนดเป้าหมาย ประมาณการยอดขายในเขตของตนเอง เป็นไตรมาส, ปี ตามกลุ่มสินค้าและลูกค้า
 2. วางแผนการเข้าพบลูกค้า ทุกๆ เดือน
 3. เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารจัดทำสื่อสำหรับเสนอขายสินค้า
 4. เข้าพบลูกค้า เพื่อเสนอขายโปรโมชั่น
 5. ติดตามทวงถาม วางบิล การชำระเงินโอน-เช็ค
 6. เป็นตัวกลางต่อรองบริษัทฯ เพื่อทำให้เกิดการขาย ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
 7. ให้บริการหลังการขาย รวมถึงปัญหาด้านราคา, อื่นๆ
 8. ประสานงานด้านจัดส่ง เมื่อมีข้อติดขัด
 9. แสวงหาลูกค้ารายใหม่
 10. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 11. สอบถามโปรโมชั่น หรือราคาของคู่แข่ง เพื่อให้เกิดการขาย
 12. อัพเดทสรุปข้อมูลการตลาดที่พบเจอมาเดือนละครั้งอย่างละเอียด โดยข้อมูลที่นำมาเสนอในวันนัดประชุมใหญ่ของบริษัทฯ จะต้องครอบคลุมหัวข้อ สินค้า ลูกค้าและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อยอดขาย
 13. ส่งรายงานการวางแผนการขาย รายงานและลงบันทึกCRM ตามกำหนด โดยที่ข้อมูลต้องแม่นยำ ใช้งานได้ประโยชน์

เงินเดือน 15,000 บาท (ต่อรองได้ + ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

มีค่าคอมมิสชั่น และรางวัลการขาย

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าเสื่อมรถยนต์ และ fleet card

และสวัสดิการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล OPD 

*หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้าอะไหล่รถยนต์หรืออุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

SALESMAN (เขตต่างจังหวัด)

คุณสมบัติพื้นฐาน

 1. จบการศึกษา ปวช. ปวส ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 2. อายุไม่เกิน 30 ปี
 3. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 4. มีประสบการณ์งานขายเข้าสู่ร้านค้าและผู้บริโภค
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Office และ โปรแกรม SAP และ CRM

คุณสมบัติที่ต้องมีสำหรับตำแหน่งงานมีดังนี้ 

 1. บุคคลิก ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี
 2. สามารถเรียนรู้สินค้าได้ดี และนำไปใช้กับการขายกับลูกค้าในตลาด
 3. สามารถวางแผนกำหนดเป้าหมาย ประมาณการยอดขายในเขตของตนเองได้
 4. สามารถเตรียมข้อมูล,สื่อ ของบริษัท สำหรับเสนอขายสินค้าได้ในช่องทาง Social
 5. สามารถทำงานต่างจังหวัด และเข้าพบลูกค้าที่บริษัทกำหนดได้
 6. แสวงหาลูกค้ารายใหม่อยู่ตลอด
 7. สามารถติดตามทวงถาม วางบิล การชำระเงินโอน-เช็ค กับลูกค้าได้
 8. กล้าต่อรอง บริษัท เพื่อทำให้เกิดการขายต่อตัวเอง
 9. กล้าถาม กล้าเสนอ สิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำหนดเป้าหมาย ประมาณการยอดขายในเขตของตนเอง เป็นไตรมาส, ปี ตามกลุ่มสินค้าและลูกค้า
 2. วางแผนการเข้าพบลูกค้า ทุกๆ เดือน
 3. เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารจัดทำสื่อสำหรับเสนอขายสินค้า
 4. เข้าพบลูกค้า เพื่อเสนอขายโปรโมชั่น
 5. ติดตามทวงถาม วางบิล การชำระเงินโอน-เช็ค
 6. เป็นตัวกลางต่อรองบริษัทฯ เพื่อทำให้เกิดการขาย ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
 7. ให้บริการหลังการขาย รวมถึงปัญหาด้านราคา, อื่นๆ
 8. ประสานงานด้านจัดส่ง เมื่อมีข้อติดขัด
 9. แสวงหาลูกค้ารายใหม่
 10. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 11. สอบถามโปรโมชั่น หรือราคาของคู่แข่ง เพื่อให้เกิดการขาย
 12. อัพเดทสรุปข้อมูลการตลาดที่พบเจอมาเดือนละครั้งอย่างละเอียด โดยข้อมูลที่นำมาเสนอในวันนัดประชุมใหญ่ของบริษัทฯ จะต้องครอบคลุมหัวข้อ สินค้า ลูกค้าและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อยอดขาย
 13. ส่งรายงานการวางแผนการขาย รายงานและลงบันทึกCRM ตามกำหนด โดยที่ข้อมูลต้องแม่นยำ ใช้งานได้ประโยชน์

เงินเดือน 15,000 บาท (ต่อรองได้ + ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

มีค่าคอมมิสชั่น และรางวัลการขาย

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าเสื่อมรถยนต์ และ fleet card

และสวัสดิการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล OPD 

*หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้าอะไหล่รถยนต์หรืออุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มาร่วมงานกับเรา
ติดต่อ IMC 1994 Co., Ltd.
หรือส่ง CV มาที่ E-mail : [email protected]
ติดต่อแผนก : HR (คุณพัชรินทร์)
Phone : +66 02 875 9700 (Auto)

Avatar Mobile
Main Menu x
X