INDUSTRIAL DEPARTMENT

IMC BLANKET ORDER PROJECT

เคยไหมที่เครื่องจักรต้องหยุดกลางคัน และวิ่งหาสายพานเพื่อมาเปลี่ยนไม่ได้ หรือหากหาได้ ก็ได้แต่ตัวทดแทนที่ใช้ชั่วคราวไปก่อน เพราะคุณภาพสายพานที่ไม่ได้มาตรฐาน แล้วมันเสี่ยงแค่ไหนที่เครื่องจักรของท่านอาจจะเกิดปัญหาใหญ่และต้องมาเสียเวลาซ่อมหนัก แถมค่าใช้จ่ายที่จะบานปลายในอนาคต

ถ้าท่านไม่อยากประสบปัญหาเหล่านี้ และอยากลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำซ้อน เรามีวิธีง่ายๆมานำเสนอซึ่งจะให้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ใช้งานในคราวเดียวกัน ลองแวะมาดูข้อเสนอกันเลยค่ะ

1. Buyer Identify the Need

เลือกสายพานที่มีความต้องการเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน

เราขอเสนอแนะให้ท่านลองวิเคราะห์การใช้งานสายพานในจุดที่เป็นส่วน Critical หรือส่วนสำคัญในการผลิตสินค้าของท่าน เช่นเครื่องจักรที่มีการทำ Preventive Maintenance หรือกำหนดเวลาในทำการ Overhaul ประจำปี หรือมีการเปลี่ยนสายพานตามอายุการใช้งาน

2. Vendor Offer

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งใบเสนอราคา โดยระบุ Specification, ปริมาณและช่วงเวลาส่งสินค้าตามที่ลูกค้ากำหนด และจะยืนราคาจนถึงวันที่สิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเสนอให้มีระยะเวลาการทำ Blanket Order ขั้นต่ำ 3 เดือนและสูงสุดไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ระบุในใบสั่งซื้อ ท่านสามารถกำหนดวันที่หรือช่วงเวลาในการจัดส่งสายพานโดยจะขอให้ระบุวันที่จัดส่งโดยชัดเจนในใบสั่งซื้อครั้งแรก และสามารถเลื่อนการรับสินค้าในแต่ละ shipment ได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วันจากวันที่กำหนดในใบสั่งซื้อครั้งแรก

3. Buyer’s Benefits

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

• ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ

• มีสินค้าใช้ทันทีเมื่อผู้ใช้มีความต้องการ

• ไม่ต้องจัดเก็บสินค้า ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า

• ลดขั้นตอนและเวลาในการจัดซื้อจัดหา

• สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียกเข้าได้ แต่ไม่เกิน 30 วันจากวันที่ระบุในใบสั่งซื้อ

สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยแจ้งเบอร์สายพานและปริมาณที่ใช้ตลอดช่วงโครงการ เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบราคาและระยะเวลาจัดส่งสินค้าในครั้งแรก และนำเสนอท่านอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าบางรายการ อาจจะต้องสั่งผลิตพิเศษสำหรับการใช้งานในโรงงานของท่านเท่านั้น จึงขอความร่วมมือให้ท่านกรุณาส่ง specification ที่ชัดเจนหากท่านไม่ทราบ บริษัทฯ ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ช่องทางติดต่อ

Phone:+66 02 875 9700

LINE Official Account : @IMC.1994

Avatar Mobile
Main Menu x
X