หน้าที่การทำงาน วาล์วน้ำ (Thermostat)

หน้าที่การทำงาน วาล์วน้ำ (Thermostat)

ทำความรู้จัก วาล์วน้ำ เพื่อการเลือกใช้ที่เหมาะสม

วาล์วน้ำ (Thermostat) คือ วาล์วที่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ให้เหมาะสม เพื่อให้น้ำหล่อเย็นมาระบายความร้อนที่หม้อน้ำ โดยการเปิด – ปิดวาล์ว เพื่อไหลเวียนน้ำในเครื่องยนต์ เป็นตัวกั้นทางเดินของน้ำหล่อเย็น ที่จะไหลเข้าไปยังหม้อน้ำที่อยู่ด้านหน้าของรถ ให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของ วาล์วน้ำ (Thermostat)

หากเครื่องยนต์ทำงานในอุณหภูมิที่ต่ำ หรือเย็นตลอดเวลา ก็จะทำให้เกิดการสึกหรอของเครื่องยนต์สูง และถ้าเครื่องยนต์ทำงานในอุณหภูมิที่สูงเกินไป ก็จะทำให้เกิดการสึกหรอที่สูงเช่นกัน ดังนั้นการมี วาล์วน้ำ (Thermostat) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์นั้นจึงสำคัญมาก

โดยกระบวนการทำงานของ วาล์วน้ำ (Thermostat) จะไม่ได้เริ่มเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ เพราะอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นยังมีอุณหภูมิต่ำ พัดลมระบายความร้อนที่หม้อน้ำจึงยังไม่ทำงาน วาล์วน้ำ (Thermostat) จะปิดเพื่อไม่ให้น้ำหล่อเย็นมาระบายความร้อนที่หม้อน้ำ แต่จะหมุนเวียนในเครื่องยนต์จนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าที่วาล์วกำหนด จึงจะเปิดให้น้ำหล่อเย็นมาระบายความร้อนที่หม้อน้ำ ซึ่งรถยนต์ในแต่ละรุ่นจะมีตัว วาล์วน้ำ (Thermostat) ที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน และความเหมาะสม เพราะการที่เครื่องยนต์จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีการเผาไหม้ที่หมดจด เกิดไอเสียออกมาน้อยที่สุด จะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งในเครื่องยนต์แต่ละรุ่นก็จะมีการตั้งค่าที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นในช่วงเวลาที่เครื่องยนต์กำลังจะเปลี่ยนจากเย็นเป็นร้อน จะเป็นช่วงที่ทำให้เกิดมลพิษไอเสียมากที่สุด วาล์วน้ำ (Thermostat) จึงเป็นตัวช่วยในการลดช่วงเวลาในการทำงานของเครื่องยนต์ในขณะที่อุณหภูมิต่ำ ลดมลพิษไอเสียให้กับชั้นบรรยากาศ เกิดการนำเอาพลังงานความร้อนมาใช้ให้เหมาะสม และลดการเกิดเมือกให้กับน้ำมันหล่อลื่นด้วย

หน้าที่ของ วาล์วน้ำ (Thermostat)

วาล์วน้ำ (Thermostat) ทำหน้าเหมือนก็อกน้ำคอยควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อที่เครื่องยนต์จะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ควบคุมน้ำที่จะไหลมาระบายความร้อนของเครื่องยนต์กลับไปยังหม้อน้ำ ปกติวาล์วน้ำจะอยู่ในลักษณะปิดเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน จนเกิดความร้อน และถึงอุณหภูมิที่กำหนดแล้ววาล์วน้ำจึงจะเปิดให้น้ำไหลออกมาเพื่อระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา เพื่อลดการสึกหรอของเครื่องยนต์

การดูแลรักษา วาล์วน้ำ (Thermostat)

วิธีการดูแลรักษาเทอร์โมสตัทรถยนต์ โดยปกติแล้วเราควรเปลี่ยน วาล์วน้ำ (Thermostat) ทุก ๆ 50,000 – 80,000 กิโลเมตร หรือประมาณ 5 – 7 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และการทำความสะอาดของระบบหล่อเย็น ถึงแม้ว่าจะไม่มีเคยมีอาการผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นก็ควรเปลี่ยนเมื่อครบอายุการใช้งาน เพื่อเป็นการดูแลรถยนต์ของเราให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนานมากยิ่งขึ้น พร้อมกับมีความปลอดภัยอีกด้วย

วิธีสังเกตตรวจสอบ วาล์วน้ำ (Thermostat) ว่ายังทำงานปกติ

  1. อุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงขึ้นผิดปกติ เนื่องจาก วาล์วน้ำ (Thermostat) ไม่สามารถเปิดให้น้ำไหล วนมายังหม้อน้ำได้สะดวก ทำให้การระบายความร้อนไม่ดีเท่าที่ควร

  2. ความร้อนขึ้นช้ากว่าปกติ เมื่อรถวิ่งในระยะทางไกล เข็มความร้อนตกลงมามาก  พอรถชะลอ หรือหยุดวิ่ง  ความร้อนจึงจะกลับขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งปกติความร้อนของเครื่องยนต์  ไม่ควรเปลี่ยนแปลงมาก ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือจอด อาจเป็นเพราะ วาล์วน้ำ (Thermostat) เปิดค้างอยู่ ทำให้ควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ดี

  3. ติดเครื่องรถทิ้งไว้สักพัก ใช้มือแตะที่ท่อน้ำด้านบนเมื่อรู้สึกร้อน ให้ลองเอามือจับท่อน้ำด้านล่าง ถ้ายังเย็นแสดงว่าวาล์วน้ำยังไม่เปิด แต่ถ้าร้อนใกล้เคียงกับท่อบน แสดงว่าวาล์วน้ำเปิดแล้ว ถือว่ายังปกติ

  4. เปิดฝาหม้อน้ำแล้วติดเครื่องขณะเครื่องเย็น จากนั้นสังเกตถ้ามีน้ำหมุนวนทันทีที่เปิดเครื่อง แสดงว่าวาล์วน้ำเปิดตลอดเวลา

  5. ติดเครื่องแล้วรอสักพัก หรือเร่งเครื่องแต่ก็ยังไม่มีน้ำหมุนวนทั้ง ๆ ที่เครื่องเริ่มร้อน หรือเกจแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นชี้เข้าใกล้ตัว H แสดงว่าวาล์วน้ำปิดตลอดเวลา

หาก วาล์วน้ำ (Thermostat) เสียจะส่งผลกระทบต่อรถยนต์อย่างไร?

อ่านมาจนถึงตอนนี้ ทุกคนคงทราบคร่าวๆ แล้วว่าถ้าหาก วาล์วน้ำ (Thermostat) เสียจะส่งผลกระทบอย่างไรกับเครื่องยนต์ของเรา แต่มากไปกว่านั้นยังมีผลกระทบอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ของเรา คือส่วนประกอบของเครื่องยนต์จะถูกหลอมละลาย หรือเกิดการบิดเบี้ยวผิดรูปจากความร้อน และถ้าหาก วาล์วน้ำ(Thermostat) เกิดเปิดตลอดเวลา ทำให้น้ำหล่อเย็นนั้นออกมาระบายความร้อนที่หม้อน้ำตลอดเวลาทำให้อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นนั้นต่ำกว่าปกติ ส่งผลทำให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอเร็วมากขึ้นกว่าเดิม อายุการใช้งานสั้นลง

ซึ่ง วาล์วน้ำ (Thermostat) เสียมี 2 ลักษณะ คือ เสียในลักษณะวาล์วปิด และเสียในลักษณะวาล์วเปิด

  • วาล์วน้ำ (Thermostat) เสียลักษณะวาล์วปิด ต้องมีอุปกรณ์ และมีน้ำเพียงพอสำหรับการเติมหม้อน้ำ วิธีแก้ไขเบื้องต้นคือ จอดรถข้างทางดูสถานที่ปลอดภัยรอให้เครื่องยนต์เย็น ๆ แล้วเปิดที่ฝาหม้อน้ำเพื่อระบายแรงดันน้ำในห้องหม้อน้ำ ระวังน้ำพุงออกมาโดนร่างกายควรรอให้เย็นก่อน จากนั้นถอดออกจากระบบโดยการใช้เครื่องมือถอด หลังจากนั้นประกอบเข้าที่เดิมแล้วใส่น้ำให้เต็มระบบพร้อมติดเครื่องเพื่อไล่อากาศออกให้เต็มระบบ

  • วาล์วน้ำ (Thermostat) เสียในลักษณะวาล์วเปิดก็จะถือว่าโชคดี เพราะรถยนต์ยังสามารถวิ่งได้ต่อไป แต่เครื่องยนต์ร้อนช้ากว่าเดิม ควรจะเปลี่ยน วาล์วน้ำ (Thermostat)
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตรวจเช็ก ต้องยกให้เป็นหน้าที่ของช่างผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความชำนาญ เนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่มีการตรวจเช็กชิ้นส่วนนี้โดยเฉพาะ เพื่อความปลอดภัย

หากใครสนใจ วาล์วน้ำ (Thermostat) สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยที่ บริษัท IMC 1994 จำกัด ซึ่งเป็น ศูนย์รวมสายพาน อะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องยนต์ครบวงจร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1994 ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ไม่เพียงแต่ วาล์วน้ำ (Thermostat) เท่านั้น แต่ยังนำเข้าผลิตและจำหน่าย สายพาน ทุกชนิด สายพานส่งกำลัง (TRANSMISSION BELTS) สายพานลำเลียง (CONVEYOR BELTS) สายพานไทม์มิ่ง (สายพานราวลิ้น) สายพาน V-BELTS, TIMING BELTS, สายพานพียูไทม์มิ่ง (PU TIMING BELTS) สายพานกลม (ROUND BELTS) สายพานแบน (FLAT BELTS) ถุงลม อุตสาหกรรม (AIRSPRING) สายพานหน้าเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ปั๊มน้ำรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำยาหม้อน้ำ จาระบี ลูกยางเบรก และอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องยนต์ครบวงจรอีกมากมาย คุณภาพมาตรฐาน จัดส่งทั่วประเทศ

หากสนใจสินค้าของเรา สามารถเข้าเลือกชมพร้อมตรวจเช็คราคาก่อนได้ที่
www.imc-interparts.com หรือสามารถแอดไลน์สอบถาม ปรึกษาเราก่อนได้ที่  
LINE Official Account : @IMC.1994
Phone : +66 02 875 9700 (Auto)

Avatar Mobile
Main Menu x
X