สายพานแบนต่างจากสายพายอื่นอย่างไร

สายพานแบนต่างจากสายพายอื่นอย่างไร สายพานในอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง ?

สายพานแบนคืออะไร ? เปรียบเทียบการใช้งานกับสายพานอื่น ๆ

          ในด้านงานอุตสาหกรรมและเครื่องยนต์ จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขับเคลื่อนนั่นก็คือ สายพาน (Belts) เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการส่งกำลังหรือการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรและเครื่องยนต์เข้าด้วยกัน สายพานจะมีลักษณะเป็นวงของวัสดุที่ยืดหยุ่นได้และใช้ในการเชื่อมต่อเพลาหมุนหลายอัน สายพานที่ใช้ในการส่งกำลังนั้นมีหลากหลายขนาดและหลายรูปทรง แบ่งตามรูปแบบของสายพาน ได้แก่ สายพานแบน (Flat Belt), สายพานวี (V Belt), สายพานกลม (Ropes Belt), และสายพานไทม์มิ่ง (Timing Belt) และสายพานแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เรามีความรู้ดี ๆ นี้มาฝากกัน

สายพานแบนคืออะไร

สายพานคืออะไร ?

สายพานแบนและสายพานรูปแบบอื่น ๆ นั้น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับคล้องโยงเครื่องจักรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน วัตถุประสงค์หลักของการขับเคลื่อนด้วยสายพานคือการถ่ายโอนกำลังระหว่างเครื่องจักร เช่น มอเตอร์และพัดลม โดยสายพานจะเป็นตัวขับเคลื่อนแรงเสียดทาน ใช้ในการส่งกำลังระหว่างเพลาที่อยู่ห่างกัน เพื่อให้วัสดุที่อยู่บนสายพานนั้น ๆ เคลื่อนที่ไปตามสายพาน สายพานแบนและสายพานขับเคลื่อนอื่น ๆ ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากมีราคาถูกและง่ายต่อการบำรุงรักษา

สายพานอุตสาหกรรมมีกี่ประเภท ? สายพานแบนแตกต่างกับสายพานอื่น ๆ อย่างไร

 1. สายพานแบน (Flat Belts)
  สายพานแบน เป็นสายพานชนิดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยใช้เพื่อส่งกำลังจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง โดยทั่วไปจะจัดประเภทเป็นสายพานขนาดเล็ก หน้าตัดของสายพานจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วัสดุที่ใช้สำหรับสายพานแบนเป็นสารประกอบยางที่เหนียวแต่ทนทานต่อการขีดข่วน ทำให้มีราคาไม่แพง และการบำรุงรักษาต่ำ สายพานนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงาน ซึ่งจะมีการส่งกำลังในระดับปานกลางและพูลเล่ย์ทั้งสองห่างกันไม่เกิน 8 เมตร ระบบสายพานลำเลียงที่แพร่หลายอย่างมากนี้ใช้สำหรับการขนส่งภายใน เช่น การขนส่งสิ่งของภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้ในการลำเลียงสินค้าเกษตรกรรม

 2. สายพานวี (V-Belts)
  สายพานวี หรือสายพานลิ่ม เป็นสายพานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับสายพานแบน ซึ่งมีหน้าตัดเป็นรูปตัว V หรือลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้สายพานเลื่อนหลุด มีขนาดบางและเล็ก และมีราคาที่แพงกว่าสายพานแบน ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงานที่ต้องส่งกำลังในระดับปานกลาง จากเพลาตัวหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง และเพลาสองตัวต้องอยู่ใกล้กันมาก เพราะไม่สามารถใช้งานในระยะไกลได้ เนื่องจากน้ำหนักต่อหน่วยความยาวของสายพานจะมากกว่าสายพานแบน สายพานวีสามารถใช้ส่งกำลังได้ในตำแหน่งต่าง ๆ ได้ดี แต่จะต่างจากสายพานแบนตรงที่ไม่สามารถส่งกำลังแบบไขว้ได้ มักใช้ส่งกำลังในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น สายพานของเครื่องกลึง
 1. สายพานกลม (Rope belts)
  สายพานกลม เป็นสายพานที่ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงาน มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลมแต่จะมีหลายรูปแบบที่แตกต่างกันในเรื่องของการออกแบบและการใช้งาน คือวงกลมตัน และวงแหวน โดยทั่วไปสายพานกลมจะทำจากพลาสติกโพลียูริเทน (Polyurethane) ที่มีความยืดหยุ่นดี และทนต่อจาระบี น้ำมัน และน้ำ สามารถปรับทิศทางการหมุนได้ ด้วยวัสดุของสายพานทำให้การส่งกำลังด้วยสายพานกลมนั้นให้ความยืดหยุ่นสูงกว่าสายพานแบน อีกทั้งการใช้งานจะไม่เกิดเสียงดังอีกด้วย โดยทั่วไปจะใช้สายพานประเภทนี้ในงานที่มีขนาดเล็กที่ต้องมีการส่งกำลังจากเพลาตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งซึ่งจะแตกต่างจากสายพานแบน นิยมใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น เครื่องพิมพ์

 2. สายพานไทม์มิ่ง (Timing Belt)
  สายพานไทม์มิ่งเป็นสายพานฟันเฟืองที่ใช้ฟันในการส่งกำลัง ลักษณะของตัวสายพานจะแตกต่างกับสายพานแบนอย่างสิ้นเชิง เพราะมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู แต่จะมีร่องเป็นฟันเฟืองตลอดความยาวของสายพาน ทำให้สามารถงอตัวได้ดี ไม่มีการลื่นไถลระหว่างสายพาน มีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ และเป็นสายพานที่มีแกนรับแรงด้วยลวดเหล็กกล้า ส่งกำลังด้วยความเร็วคงที่ อีกทั้งการผลิตมีราคาแพงกว่าสายพานแบนและสายพานชนิดอื่น ๆ เนื่องจากความซับซ้อนของสายพานและรูปร่างของรอก และการทำงานไม่ต้องใช้แรงเสียดทานเหมือนสายพานแบนหรือสายพานทั่วไปในการเคลื่อนไหว นิยมใช้สำหรับการส่งกำลังที่ต้องการเวลาที่แม่นยำ

ความสำคัญของสายพานลำเลียงในการใช้งานทางอุตสาหกรรม และข้อดีของสายพานแบน

งานในอุตสาหกรรมการขนถ่ายวัสดุต้องการการขนส่งวัตถุที่มีน้ำหนักมากซึ่งต้องใช้กำลังคนอย่างมาก การใช้แรงงานคนไม่ได้ช่วยเพิ่มมูลค่าใด ๆ แต่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ในขณะที่ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นสายพานแบน หรือสายพานชนิดอื่น ๆ สามารถเพิ่มการผลิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้นในด้านอุตสาหกรรม ทำให้ช่วยประหยัดทรัพยากรบุคคลได้ อีกทั้งสายพานแบนและสายพานอื่น ๆ นั้น ยังสามารถช่วยปรับปรุงการควบคุมคุณภาพ และระบุปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย เช่น โลหะที่ไม่จำเป็น หรือชิ้นส่วนที่ผิดพลาด ซึ่งสายพานแบนก็เป็นสายพานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้รับความนิยมสูง เพราะนอกจากจะมีราคาไม่แพงแล้ว การทำงานของสายพานแบนยังได้รับการออกแบบสำหรับการส่งกำลังงานเบาและการลำเลียงที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่า อีกทั้งยังใช้งานและติดตั้งได้ง่ายอีกด้วย

บริษัท IMC 1994 จำกัด เป็นตัวแทนนำเข้าผลิตและจำหน่ายอะไหล่สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น สายพานส่งกำลัง สายพานแบน สายพานวี สายพานกลม สายพานไทม์มิ่ง และสายพานทุกชนิด ที่ได้คุณภาพมาตรฐานจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการ เรามาพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยใจบริการ ความซื่อสัตย์ และความจริงใจ พร้อมจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

หากสนใจสินค้าของเรา สามารถเข้าเลือกชมพร้อมตรวจเช็คราคาก่อนได้ที่
www.imc-interparts.com หรือสามารถแอดไลน์สอบถาม ปรึกษาเราก่อนได้ที่  
LINE Official Account : @IMC.1994
Phone : +66 02 875 9700 (Auto)

Avatar Mobile
Main Menu x
X