สายพานไทม์มิ่งรถยนต์ติดตั้งเองได้หรือไม่

วิธีการตรวจเช็กสภาพและเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง

สายพานไทม์มิ่ง (Timing Belt) หรือที่มักจะนิยมเรียกกันว่า สายพานตีนตะขาบ สายพานราวลิ้น หรือสายพานฟันเฟือง เป็นสายพานส่งกำลังที่มีลักษณะเป็นร่องฟันคล้ายกันกับฟันเฟือง วางพาดในแนวขวางตลอดความยาวของสายพาน สามารถพบเห็นการใช้งานได้มากในเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเครื่องจักรกลและภายในเครื่องยนต์ของรถยนต์ เนื่องจากสายพานไทม์มิ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีหน้าที่กำหนดจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ซึ่งได้แก่ จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด และจังหวะคาย เพื่อให้เกิดความสมดุล

เมื่อเครื่องยนต์เกิดการทำงาน จะส่งผลให้เกิดการระเบิดในกระบอกสูบซึ่งจะทำให้เพลาข้อเหวี่ยง และทำให้มู่เล่ย์ที่ติดอยู่กับเพลาข้อเหวี่ยงหมุนดึงให้สายพานไทม์มิ่งหมุนตามไปด้วย จึงทำการถ่ายทอดกำลังแรงส่งจากเพลาข้อเหวี่ยงไปยังเพลาราวลิ้น และทำให้เพลาราวลิ้นหมุน เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการเปิดและปิดของวาล์วไอดีและไอเสียให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยประเภทของสายพานไทม์มิ่งจะมีทั้งแบบที่ทำมาจากยางสังเคราะห์ที่สามารถทนความร้อนได้สูง และแบบที่ทำมาจากโซ่ ซึ่งการเลือกนำมาใช้งานนั้นจะขึ้นอยู่กับการออกแบบเครื่องยนต์นั้น ๆ

อายุการใช้งานของสายพานไทม์มิ่ง

สำหรับสายพานไทม์มิ่งที่มีการผลิตขึ้นจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน จะถูกกำหนดให้มีอายุการใช้งานสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ระยะทางการใช้งาน 100,000 – 150,000 กิโลเมตร และสำหรับเครื่องยนต์เบนซินจะถูกกำหนดอายุการใช้งานที่ระยะทาง 100,000 กิโลเมตร หรือตามแต่ที่ถูกกำหนดระยะที่เหมาะสมไว้ในคู่มือรถยนต์ ก่อนที่สายพานไทม์มิ่งจะต้องถูกทำการเปลี่ยนเมื่อครบกำหนดระยะดังกล่าว

แต่ทั้งนี้ก็อาจจะมีอีกหลายปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ผู้ใช้งานรถยนต์อาจจะต้องทำการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งก่อนครบกำหนดอายุการใช้งาน เนื่องจากเมื่อมีการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง ไม่ว่าจะเป็น การจราจรที่ติดขัด การขับรถลุยน้ำ การบรรทุกของ หรือการใช้งานรถยนต์ในลักษณะที่หนักกว่าปกติ ล้วนเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้สายพานไทม์มิ่งเกิดความผิดปกติ เช่น มีรอยแตก ฉีกขาด เนื้อสายพานแข็ง หรือฟันชำรุด ซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่องยนต์ เช่น ก้านสูบ หรือหัวลูกสูบแตกร้าว รวมถึงส่งผลให้วาล์วเกิดการคดงอ ซึ่งจะทำให้รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ควรตรวจเช็กสภาพของสายพานก่อนถึงระยะที่ต้องเปลี่ยน และเปลี่ยนสายพานทันทีเมื่อสังเกตเห็นถึงความผิดปกติดังกล่าว

วิธีการตรวจเช็กสภาพของสายพานไทม์มิ่ง

สำหรับการตรวจเช็กสภาพของสายพานไทม์มิ่งภายในเครื่องยนต์ของรถยนต์ว่ายังอยู่ในสภาพที่มีความสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการใช้งานหรือไม่ สามารถสังเกตได้จากการเกิดลวดลายแปลก ๆ หรือร่องที่เกิดขึ้นบนตัวสายพานไทม์มิ่ง โดยที่ลักษณะดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าสายพานไทม์มิ่งเส้นนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจจะนำไปสู่การฉีกขาดได้ในอนาคต

หากผู้ใช้งานรถยนต์ไม่ทำการปรับเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งในทันที ก็อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียง ยกตัวอย่างเช่น จังหวะของการจุดระเบิดภายในกระบอกสูบที่อาจจะเกิดการผิดเพี้ยนไปจากเดิม ซึ่งส่งผลให้ขุมพลังงานของเครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ หรือในกรณีที่ร้ายแรงกว่านี้คือการที่สายพานไทม์มิ่งเกิดการขาดขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้เครื่องยนต์ของคุณพังจนต้องสูญเสียเงินจำนวนมากไปกับการซ่อมแซมหรือในกรณีที่เสียหายรุนแรงก็อาจจะถึงกับต้องทำการยกเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดกันเลยทีเดียว

วิธีการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง

สำหรับการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งเมื่อถึงระยะการใช้งานที่ครบกำหนด หรือการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งเมื่อสายพานดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์และไม่พร้อมสำหรับการใช้งาน เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกท่านสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านหากมีพื้นฐานในการซ่อมรถยนต์และมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ถอดขั้วแบตเตอรี่ออก

2. ถอดสายพานหน้าเครื่อง,พูเล่ย์และท่อต่างๆ

3. ถอดฝาครอบสายพานราวลิ้นออก

4. หมุนเพลาข้อเหวี่ยงไปในทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์ให้จุดมาร์คบนพูเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยวตรงจุดมาร์ค จากนั้นล็อกพูเล่ย์เพลาลูกเบี้ยวด้วยเครื่องมือพิเศษ

5. ถอดลูกรอก, ลูกรอกดันหลัง และถอดสายพานราวลิ้น

6. ตรวจสอบสภาพพูเล่ย์ทุกตัวหากไม่พบการสึกหรอหรือชำรุดให้ทำความสะอาด แต่หากพบการชำรุดหรือสึกหรอให้เปลี่ยนใหม่

7. ติดตั้งลูกรอก, ลูกรอกดันหลังชุดใหม่

8. ติดตั้งสายพานราวลิ้นเส้นใหม่

9. ปรับตั้งลูกรอกดันหลังให้ตรงตามตำแหน่งจุดมาร์คที่ตัวลูกรอกกำหนด

10. ถอดเครื่องมือพิเศษที่ล็อกพู่เล่ย์เพลาลูกเบี้ยวออก

11. หมุนเพลาข้อเหวี่ยงไปในทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์ 2 รอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสายพานมีแรงตึงอย่างเหมาะสม

12. ตรวจสอบจุดมาร์คตำแหน่งบนพูเล่ย์ต่างๆอีกครั้ง หากมาร์คยังคงตรงตำแหน่งแสดงว่าติดตั้งสายพานได้อย่างถูกต้อง

13. ขันสกูรล็อคลูกรอก, ลูกรอกดันหลัง ด้วยค่าแรงบิดตามสเปกกำหนด

14. ติดตั้งฝาครอบสายพานราวลิ้น,ติดตั้งสายพานหน้าเครื่อง,พูเล่ย์และท่อต่างๆ

15. ต่อสายไฟเข้ากับขั้วแบตเตอรี่

16. สตาร์ทเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบา หากเครื่องยนต์ไม่มีอาการติดขัด ถือว่าการติดตั้งสายพานไทม์มิ่งเส้นใหม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย

วิธีการลบไฟเตือนสายพานไทม์มิ่งบริเวณหน้าปัดรถยนต์

สำหรับไฟเตือนสายพานไทม์มิ่ง หรือสัญลักษณ์ T-BELT จะปรากฏขึ้นการแจ้งเตือนขึ้นมาบริเวณหน้าปัดรถยนต์เมื่อครบกำหนดระยะการใช้งานที่ต้องทำการเปลี่ยนชุดสายพานไทม์มิ่งเส้นใหม่ หากผู้ใช้งานรถยนต์ได้ทำการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการตั้งค่าใหม่เพื่อลบไฟเตือนสายพานไทม์มิ่งออกจากบริเวณหน้าปัดรถยนต์ได้ดังนี้

1. ทำการบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON แล้วกดปุ่มปรับระยะทางปัจจุบันให้อยู่ในที่ตำแหน่ง ODO

2. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF

3. กดปุ่มปรับระยะทางพร้อมกับบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON แล้วปล่อยค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

4. ปล่อยปุ่มปรับระยะทาง แล้วกด 1 ครั้ง จากนั้นจะมีตัวเลข 15 ปรากฏขึ้นมา

5. กดปุ่มปรับระยะทางทีละครั้ง โดยตัวเลขจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยจาก 1, 2, 3, 4, 5, … ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวจะมีหน่วยแสดงหลักหมื่น ยกตัวอย่างเช่น เลข 15 จะหมายถึง 150,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นตัวเลขระยะทางที่สามารถตั้งไว้เพื่อให้ไฟแจ้งเตือน T-Blet ปรากฏขึ้นเมื่อทำการขับขี่รถยนต์ไปตามระยะทางจนครบระยะตามที่ได้ตั้งค่าเอาไว้

6. เมื่อปรับตัวเลขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มปรับระยะทางค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อทำการยืนยันการปรับเปลี่ยน

7. ปล่อยปุ่มปรับระยะทาง แล้วกด 1 ครั้ง ตัวเลขจะเปลี่ยนไปอยู่ในที่ตำแหน่ง ODO

8. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF จากนั้นบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON อีกครั้ง ไฟเตือน T-Belt ก็จะดับลงไปเอง หากไฟแจ้งเตือนยังไม่ดับให้ทำการตั้งค่าใหม่อีกครั้งโดยการทำตามวิธีเดิม

สำหรับลูกค้าท่านไหนที่พบว่าชิ้นส่วนสายพานไทม์มิ่งภายในเครื่องยนต์ของตนเองนั้นใกล้จะถึงระยะการใช้งานที่ครบกำหนด หรือสายพานไทม์มิ่งเส้นดังกล่าวไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมสำหรับการใช้งานได้อีกต่อไป บริษัท IMC 1994 จำกัด ก็มีบริการจัดจำหน่ายชุดสายพานไทม์มิ่งพร้อมลูกรอกแบบครบชุดให้ลูกค้าทุกท่านได้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายตามความต้องการ

ติดต่อ IMC 1994 Co., Ltd.

Phone : +66 02 875 9700

LINE Official Account : @IMC.1994

Avatar Mobile
Main Menu x
X