มาตราฐานสายพานและการวัดความยาวสายพาน V-Belt

มาตรฐานของสายพาน V-BELT

   เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสายพาน V-Belt ได้รับการออกแบบมาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) หรือ DIN (Deutsches Institut für Normung) ซึ่งมาตราฐานเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มอุตสาหกรรมแทบทุกชนิด อาทิเช่น สิ่งทอ, บรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานและเครื่องจักรต่างๆ

ในการเปลี่ยนสายพานเส้นใหม่ตามอายุการใช้งาน อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อสายพานที่เป็น OEM จากผู้ผลิตเครื่องจักรเสมอไป เพราะสายพานเหล่านั้น ได้รับการผลิตให้เป็นไปตามมาตราฐานสากลและเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตเครื่องจักรดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ท่านอาจจะสามารถลดต้นทุนโดยการหาสายพานได้ตามท้องตลาดหรือผู้จำหน่ายอะไหล่อุตสาหกรรมทั่วไปโดยระบุเบอร์บนหลังสายพานและมาตราฐานที่สายพานของท่านใช้เพื่อเป็นการยืนยันความกว้างและยาวโดยอาจจะเทียบหรือสามารถใช้เบอร์ตรงได้โดยไม่ต้องเทียบหากสายพานยี่ห้อที่ท่านใช้อยู่นั้นผลิตจากมาตราฐานเดียวกัน

สายพาน V-BELT ใช้หน่วยการวัดหลักๆ อยู่ 2 ประเภทดังนี้
1. Metric หรือ ISO/DIN
2. Imperial หรือ U.S. Standards (RMA)

ส่วนการแปลงเบอร์หรือเทียบเบอร์นั้น สามารถทำได้โดยการใช้วิธีการแปลงแบบคร่าวๆ แต่ก่อนจะมาดูวิธีการแปลง เราขออธิบายให้ทราบถึงความหมายของหน่วยวัดความยาวที่ใช้กับสายพาน V-Belt ให้ท่านทราบเบื้องต้น

หน่วยวัดความยาวของสายพาน V-BELT

การระบุความยาวสายพานอาจจะเป็นเรื่องยากและซับซ้อน แต่หากท่านเข้าใจถึงความหมายจะไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด ดังนั้นเราจึงขอนำบทความนี้มาชี้แจงให้เข้าใจโดยสังเขป

OUTSIDE BELT LENGTH (LA)

   คือ ความยาวรอบวงนอกของสายพาน การหาความยาวให้ใช้เทปวัดวัดตามเส้นรอบวงนอกหรือตามแนวหลังสายพานในขณะที่สายพานไม่มีการตั้งตึง อย่างไรก็ดีสายพานบางยี่ห้อ มีความโค้งของหลังสายพาน แต่บางยี่ห้อหลังสายพานจะแบน ดังนั้นความยาวที่วัดโดยใช้ตลับเมตรหรือเทปวัดอาจจะไม่เที่ยงตรง จึงควรใช้ค่าของการวัดนอกเป็นเพียงการอ้างอิงคร่าว ๆ เท่านั้น

INSIDE BELT LENGTHS (LI)

   คือ ความยาวรอบวงในของสายพาน การหาความยาวทำได้ 3 วิธี
1. ใช้เทปวัดตามเส้นรอบวงในหรือตามแนวท้องสายพาน
2. ใช้เทปวัดตามเส้นรอบวงนอกสายพานและนำมาแปลงตามสูตรหาวงใน
3. ในกรณีนำสายพาน V-belt classical ร่องเรียบไปใช้กับ flat pulleys ให้ใช้เทปวัดตามเส้นรอบวง pulleys ระหว่างตัวขับ-ตาม

BELT PITCH LENGTH (LP)

   คือ ความยาวตามเส้นรอบวงที่ตำแหน่งใกล้เคียงกับแนวเส้นใย tension cord จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความยาวเมื่อสายพานงอ ความยาว pitch length จะอยู่ในระดับเดียวกับ pitch diameter pulley จึงเป็นการยากที่จะวัดได้ด้วยเทปวัด ดังนั้นวิธีหาความยาว pitch length จะต้องใช้สูตรดังนี้

วิธีหาความยาว pitch length
 
สำหรับอัตราส่วนส่งกำลัง i = 1 (Pulley ขับ-ตาม มีขนาดเท่ากัน)
Lp=2C + 1.57 (D+d)
 
สำหรับอัตราส่วนส่งกำลัง i ≠ 1 (Pulley ขับ-ตาม มีขนาดไม่เท่ากัน)
 
Lp=2C+1.57(D+d)+((D-d)^2)/4C
 
การวัดความยาวสายพาน V-Belt
BELT EFFECTIVE LENGTH (LE)

   คือความยาวตามเส้นรอบวงที่อยู่ในระดับเดียวกับขอบนอกของ pulleys ในขณะที่สายพานถูกตั้งความตึงตามค่ากำหนดแล้ว

NOMINAL BELT LENGTH

   คือความยาวของสายพานที่ใช้ในการเขียนเบอร์เพื่อให้เป็นสากลและให้ผู้ใช้ระบุเบอร์ในการจัดซื้อจัดหา
เช่น B75 มี Nominal length 75 นิ้ว; 3VX450 มี Nominal length ที่ 45 นิ้ว

หากท่านยังสงสัยหรือติดปัญหาใดๆเรื่องการวัดความยาวสายพาน V-Belt หรือ มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพานไทม์มิ่ง และสายพานอื่น ๆ สามารถโทร. หาเรา หรือส่งคำถามได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้ IMC ในฐานะตัวแทนจำหน่ายสายพานส่งกำลังแบรนด์ Continental ยินดีตอบทุกข้อสงสัย

ติดต่อ: IMC 1994 Co., Ltd.
Phone : +66 02 875 9700 (Auto)
LINE Official Account : @IMC.1994

No Comments

Post A Comment