ไขข้อข้องใจ อะไหล่รถยนต์ทดแทน (อะไหล่เทียบ) คุณภาพดีเท่าอะไหล่แท้หรือไม่?

อะไหล่รถยนต์ทดแทนเลือกอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

เป็นธรรมดาของการใช้รถยนต์ ที่เมื่อเวลาผ่านไปวัสดุหรือชิ้นส่วนของอะไหล่รถยนต์ก็ย่อมต้องเกิดการสึกหรอหรือเกิดการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและรูปแบบของการใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้รถยนต์ซึ่งเป็นพาหนะคู่กายในการเดินทางของเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถมีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนานโดยไม่มีปัญหาใด ๆ มารบกวน เจ้าของรถยนต์ทุกท่านจึงต้องหมั่นตรวจสอบ ดูแล และคอยซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ของตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ

อย่างที่ทราบกันดีว่าอะไหล่รถยนต์ในท้องตลาดนั้นมีให้เลือกใช้งานมากมายหลากหลายชนิด ส่งผลให้ผู้ใช้งานรถยนต์ทุกท่านจึงควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบที่เป็นอะไหล่แท้ และอะไหล่ทดแทนเอาไว้ เพื่อที่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์แล้วนั้น ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกท่านจะได้สามารถเลือกใช้งานชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์ได้อย่างถูกต้อง

Q & A อะไหล่แท้ VS อะไหล่ทดแทน (อะไหล่เทียบ)

Q: อะไหล่แท้ คืออะไร?

A : อะไหล่แท้ หรือ ที่เรียกว่าเป็นอะไหล่รถยนต์OEM (Original Equipment Manufacturer) คือ อะไหล่รถยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นมาด้วยคุณภาพและมาตรฐานตามแต่ที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อจะเป็นผู้กำหนด ซึ่งโดยส่วนมากแล้วอะไหล่แท้จะถูกนำมาจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายทางการค้าของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง และจะต้องทำการสั่งซื้ออะไหล่แท้ผ่านทางศูนย์บริการ หรือสั่งซื้อผ่านทางตัวแทนจำหน่ายที่เป็นทางการเท่านั้น ส่งผลให้อะไหล่แท้ส่วนใหญ่จึงจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่ในขณะเดียวกันการเลือกใช้งานอะไหล่แท้ก็สามารถช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าอะไหล่ดังกล่าวจะมีคุณภาพสูง และสามารถนำมาใช้งานร่วมกับรถยนต์ของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ทำการกำหนดไว้

Q: อะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทน คืออะไร?

A: อะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทน คืออะไหล่รถยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นมาในโรงงานที่ใช้สำหรับผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ให้กับค่ายรถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตที่ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการผลิตอะไหล่แท้ในลักษณะที่เป็น OEM (Original Equipment Manufacturing) ก่อนจะถูกนำออกมาวางจำหน่ายในตลาด Aftermarket หรือตลาดอะไหล่รถยนต์ ภายใต้การตีตราเครื่องหมายการค้า

(ยี่ห้อ) ของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ แทนการตีตราด้วยเครื่องหมายทางการค้าของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์บริษัทใดบริษัทหนึ่ง

สำหรับข้อแตกต่างระหว่างอะไหล่แท้ และอะไหล่เทียบ (อะไหล่ทดแทน) นั้น จะแตกต่างกันตรงที่อะไหล่เทียบจะสามารถนำมาใช้งานร่วมกับรถยนต์ได้หลายรุ่น หลายยี่ห้อ และสามารถนำมาใช้งานร่วมกับรถยนต์ได้มากกว่าหนึ่งคันขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่นสายพานหน้าเครื่อง ของรถญี่ปุ่น 1 เบอร์ สามารถใช้ในรถหลายๆ รุ่น และต่างยี่ห้อได้ เนื่องจากมีลักษณะและขนาดเท่ากัน เป็นต้น

Q: อะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทน สามารถใช้งานได้ดีเหมือนอะไหล่แท้หรือไม่?

A: สำหรับอะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทนนั้น ถือได้ว่าเป็น “อะไหล่แท้” ประเภทหนึ่ง ที่ไม่ได้มีการตีตราเครื่องหมายทางการค้าของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์บริษัทใดบริษัทหนึ่งก็เท่านั้น เนื่องจากในขั้นตอนการผลิตรถยนต์ในแต่ละรุ่นนั้น จำเป็นที่ต้องมีการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ขึ้นมาเพื่อใช้งานหลายหมื่นชิ้น ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จึงได้มีการว่าจ้างผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์รายย่อยที่มีความชำนาญแบบเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ มาช่วยในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ร่วมกัน เพื่อให้ได้อะไหล่รถยนต์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามสเปกของรถยนต์รุ่นนั้น ๆ

ผู้ขับขี่รถยนต์จึงสามารถมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนอะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทนนั้นจะมีคุณภาพและมาตรฐานในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับอะไหล่แท้ที่จัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายทางการค้าของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และสามารถเลือกอะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทนมาใช้งานตามต้องการซึ่งจะได้อะไหล่คุณภาพที่มาในราคาที่ถูกกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างแน่นอน

Q: อายุการใช้งานของอะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทน?

A: อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า อะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทนนั้นเป็นอะไหล่รถยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากโรงงานที่ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง ส่งผลให้โดยทั่วไปแล้วอะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทนจึงมีคุณภาพและอายุในการใช้งานเทียบเท่ากับอะไหล่แท้ ที่ถูกจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายทางการค้าของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง เนื่องจากอะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทนถูกผลิตขึ้นมาภายใต้โรงงานที่มีมาตรฐานและความชำนาญในการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์สูง อีกทั้งยังมีการใช้วัสดุหรือแม่พิมพ์ตัวเดียวกันกับอะไหล่แท้ จึงทำให้สามารถนำมาใช้งานทดแทนกันได้ด้วยประสิทธิภาพการใช้งานที่เทียบเท่าแต่ทว่ามีราคาที่ย่อมเยากว่ากันนั่นเอง

Q : การเลือกใช้งานอะไหล่แท้และอะไหล่เทียบ (อะไหล่ทดแทน)

A: สำหรับหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้งานอะไหล่แท้และอะไหล่เทียบ (อะไหล่ทดแทน) นั้นไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้แบบตายตัวว่า ชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์ชิ้นไหนที่มีความจำเป็นจะต้องใช้งานอะไหล่แท้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ส่งผลให้การเลือกใช้งานอะไหล่แท้และอะไหล่เทียบ (อะไหล่ทดแทน) จึงขึ้นอยู่กับงบประมาณ และความต้องการของผู้ขับขี่รถยนต์เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องการเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ชิ้นใหม่อย่างเร่งด่วนและไม่สามารถรอการสั่งอะไหล่แท้ได้ ซึ่งการใช้งานอะไหล่อะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทนที่สามารถพบเห็นได้บ่อยมากที่สุด จะเป็นการใช้งานในอะไหล่รถยนต์ประเภท สายพานราวลิ้น, สายพานหน้าเครื่อง, ยางรถยนต์, และผ้าเบรก เป็นต้น ซึ่งการใช้งานอะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทนก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งสำหรับการเลือกใช้งานชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเครื่องยนต์ และความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์

โดยสรุปแล้วผู้ขับขี่รถยนต์จึงสามารถมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนอะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทนนั้นมีคุณภาพและมาตรฐานในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับอะไหล่แท้ และสามารถนำอะไหล่เทียบ หรืออะไหล่ทดแทนมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในราคาที่ถูกกว่าอะไหล่แท้มาก เจ้าของรถยนต์สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรถยนต์ไปได้เป็นอย่างมาก และไม่ต้องรอสั่งอะไหล่จากแบรนด์รถยนต์อีกด้วย

เจ้าของรถยนต์สามารถปรึกษาและขอคำอธิบายเพิ่มเติมกับ IMC เรื่องรายละเอียดและคุณภาพของอะไหล่ทดแทนได้ตลอดเวลา บริษัท IMC 1994 จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์สายพานไทม์มิ่ง, สายพานหน้าเครื่อง, ไส้กรอง, ปั๊มน้ำ ผ้าเบรก, น้ำมันเบรก จากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก อาทิ Continental ให้เจ้าของรถยนต์และอู่ซ่อมรถยนต์ทุกท่านได้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายตามความต้องการ พร้อมผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยตอบคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับอะไหลต่างๆให้กับท่าน

ติดต่อ IMC 1994 Co., Ltd.

Phone : +66 02 875 9700

LINE Official Account : @IMC.1994

Avatar Mobile
Main Menu x
X