ชนิดของถุงลมอุตสาหกรรม

DIFFERENT TYPES OF AIRSPRING AND AIR ACTUATOR

เครื่องจักรแต่ละชนิดมีความต้องการและขนาดที่แตกต่างกัน จึงทำให้รูปแบบของการ MOUNTING และการรับโหลดจำเป็นต้องมีอย่างหลากหลายเพื่อรองรับความแตกต่างเหล่านั้น เราจึงแบ่งชิดของถุงลมออกเป็น 4 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีการใช้งานและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป และไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้ ระบบถุงลมที่ติดตั้งมากับเครื่องจักรได้ถูกกำหนดไว้แล้วจึงทำให้การเลือกซื้อถุงลมที่จะนำมาเปลี่ยนตามอายุการใช้งานควรต้องทราบขนาดรู AIR INLET, จำนวนชั้นของถุงลม และลักษณะการ MOUNTING และควรบันทึกเบอร์สินค้าลงบนข้อมูลการทำ PREVENTIVE MAINTENANCE หรือข้อมูลการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้ง่ายและแม่นยำในการเลือกซื้อถุงลมในครั้งต่อไป หากถุงลมที่ท่านใช้อยู่ไม่ใช่ยี่ห้อของ CONTINENTAL เราจะสามารถเทียบเบอร์สินค้าที่เป็นเบอร์ COMMERCIAL จากยี่ห้ออื่นๆ ให้มาเป็นยี่ห้อของ CONTINENTAL ได้ แต่จะไม่สามารถเทียบเบอร์ OEM ของเครื่องจักรที่ท่านใช้ได้ เนื่องจากโรงงานมีการผลิตและส่งให้กับโรงงานผลิตเครื่องจักรทั่วโลกจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลเบอร์ OEM ได้ครบถ้วน บทความนี้จะแนะนำให้ท่านรู้จักชนิดต่างๆ ของถุงลม เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจและเห็นภาพรวมว่าถุงลมมีลักษณะอย่างไรบ้าง พร้อมคุณสมบัติของถุงลมแต่ละชนิดให้ท่านทราบ

ติดต่อ IMC 1994 Co., Ltd.

Phone : +66 02 875 9700

LINE Official Account : @IMC.1994

Avatar Mobile
Main Menu x
X